Archive for 14 五月, 2017

五一八光州事件【HD 繁體中字/ENG SUB】 華麗的假期 May 18 (演員:安聖基、金相慶、李枖原、李準基)

光州民主化運動(광주 민주화 운동),又名光州事件五一八光州事件,發生於1980年5月18日至27日期間。事件發生在韓國南部的光州及全羅南道。是一次由當地市民自發的要求民主運動。當時掌握軍權的陸軍中將全斗煥下令武力鎮壓這次運動,造成大量平民和學生的死傷。

華麗的假期》(韓語:화려한 휴가華麗한 休暇 Hwaryeohan Hyuga英語:May 18)是一部2007年的韓國電影,講述了1980年在韓國光州發生的民主化運動這一歷史性事件。影片顯示了韓國無辜市民的抗爭精神,在韓國票房大賣。電影的名稱來自於韓國總統全斗煥上將獨裁軍政府向大韓民國陸軍下達的鎮壓命令代號

顏洲說:易经里面 ,化字有乾坤 ,包涵大智慧。(手繪+)

顏洲說:易经里面 ,化字有乾坤 ,包涵大智慧。(手繪+)

悟·空。(手繪+)西遊記第一回,道出西遊的真正主角是 “孫悟空“。故詩云: 「鴻蒙初辟本無性,打破頑冥須悟空。」空而不空, 不空而空。知得此性,悟得此空,則色空無礙。

西遊記第一回,道出西遊的真正主角是 “孫悟空“。故詩云: 「鴻蒙初辟本無性,打破頑冥須悟空。」空而不空, 不空而空。知得此性,悟得此空,則色空無礙;至無而含至有, 至虛而含至實;有用用中無用,無功功裡施功;棄後天頑空, 而修先天真空;方是 “廣大智慧,真如性海,穎悟圓覺”。”雖曰悟空, 其實不空。是謂 “真空妙有,妙有真空。”